Trang nhà mây thẻ Mc 7: 24-30

Mây thẻ: Mc 7: 24-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 11-2-2021 – Thứ Năm Tuần 5 TN

Những mảnh vụn (11.02.2021 – Thứ Năm Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13/2/2020

Những mảnh vụn (13.02.2020 – Thứ Năm Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 24-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-3-2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay

Hãy có lòng nhân (01.3.2021 – Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 6, 36-38 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ...