Mây thẻ: Mc 7: 14-23

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-2-2021 – Thứ Tư Tuần 5 TN

Từ trái tim con người (10.02.2021 – Thứ Tư Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 14-23 Khi ấy, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12/2/2020

Từ trái tim con người (12.02.2020 – Thứ Tư Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 14-23 Khi ấy, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày