Mây thẻ: Mc 7: 1-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-2-2021 – Thứ Ba Tuần 5 TN

Lòng chúng thì xa Ta (09.02.2021 – Thứ Ba Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11/2/2020

Lòng chúng thì xa Ta (11.02.2020 – Thứ Ba Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày