Mây thẻ: Mc 6: 6b-13

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-2-2021 – Thứ Năm Tuần 4 TN

Không được mang gì (04.02.2021 – Thứ Năm Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 6b-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/2/2020

Không được mang gì (06.02.2020 – Thứ Năm Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 6b-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày