Trang nhà mây thẻ Mc 6: 53-56

Mây thẻ: Mc 6: 53-56

lời chúa

Lời Chúa ngày 10/2/2020

Chạm đến thì được khỏi (10.02.2020 – Thứ Hai Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 6, 53-56 Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày