Mây thẻ: Mc 6: 30-34

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-7-2021 – Chúa nhật 16 thường niên

Chạnh lòng thương (18.7.2021 - Chúa nhật 16 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN

Đến một nơi thanh vắng (06.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8/2/2020

Đến một nơi thanh vắng (08.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày