Trang nhà mây thẻ Mc 6: 30-34

Mây thẻ: Mc 6: 30-34

lời chúa

Lời Chúa ngày 8/2/2020

Đến một nơi thanh vắng (08.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày