Mây thẻ: Mc 6: 14-29

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-2-2021 – Thứ Sáu Tuần 4 TN

Vì đã trót thề (05.02.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 14-29 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe biết về Ðức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Ðó là ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7/2/2020

Vì đã trót thề (07.02.2020 – Thứ Sáu Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 14-29 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe biết về Ðức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Ðó là ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày