Mây thẻ: Mc 6

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-7-2021 – Chúa nhật 16 thường niên

Chạnh lòng thương (18.7.2021 - Chúa nhật 16 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-7-2021 – Chúa Nhật 15 Thường niên

Người bắt đầu sai các ông đi (11.7.2021 - Chúa Nhật 15 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-7-2021 – Chúa Nhật tuần 14 thường niên

Vì họ không tin (04.7.2021 - Chúa Nhật tuần 14 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Hồi ấy, Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-2-2021 – Thứ Hai Tuần 5 TN

Chạm đến thì được khỏi (08.02.2021 – Thứ Hai Tuần 5 TN) Lời Chúa: Mc 6, 53-56 Khi qua biển rồi, Ðức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghennêxarét và lên bờ....
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN

Đến một nơi thanh vắng (06.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Ðồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-2-2021 – Thứ Sáu Tuần 4 TN

Vì đã trót thề (05.02.2021 – Thứ Sáu Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 14-29 Khi ấy, vua Hêrôđê nghe biết về Ðức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Ðó là ông...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-2-2021 – Thứ Năm Tuần 4 TN

Không được mang gì (04.02.2021 – Thứ Năm Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 6b-13 Khi ấy Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-2-2021 – Thứ Tư Tuần 4 TN

Quê quán của Người (03.02.2021 – Thứ Tư Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 6, 1-6 Khi ấy Ðức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Ðến ngày sabát, Người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-1-2021

Đến với các ông (06.01.2021 – Thứ Tư) Lời Chúa: Mc 6, 45-52 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bétxaiđa trước, trong lúc Người giải...
lời chúa

Lời Chúa ngày 5-1-2021

Ai nấy được no nê (05.01.2021 – Thứ Ba) Lời Chúa: Mc 6, 34-44 Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-8-2020 – Thứ Bảy – Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm...

Đầu Gioan Tẩy giả (29.8.2020 – Thứ Bảy - Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết) Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày