Mây thẻ: Mc 5: 21-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-6-2021 -Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên

Được cứu và được sống (27.6.2021 – Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4/2/2020

Đụng đến áo (04.02.2020 – Thứ Ba Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày