Trang nhà mây thẻ Mc 5: 21-43

Mây thẻ: Mc 5: 21-43

lời chúa

Lời Chúa ngày 4/2/2020

Đụng đến áo (04.02.2020 – Thứ Ba Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

video

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử – Đức Cha...

Trực tiếp: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ mục tử - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục Chính Tòa thứ 6 của...