Mây thẻ: Mc 5: 1-20

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-2-2021 – Thứ Hai Tuần 4 TN

Tên tôi là đạo binh (01.02.2021 – Thứ Hai Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 5, 1-20 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3/2/2020

Tên tôi là đạo binh (03.02.2020 – Thứ Hai Tuần 4 TN) Lời Chúa: Mc 5, 1-20 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày