Mây thẻ: Mc 5

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-6-2021 -Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên

Được cứu và được sống (27.6.2021 – Chúa Nhật Tuần 13 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 5, 21-43 Khi ấy, Ðức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày