Trang nhà mây thẻ Mc 4: 35-41

Mây thẻ: Mc 4: 35-41

lời chúa

Lời Chúa ngày 1/2/2020

Tại sao anh em sợ? (01.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày