Mây thẻ: Mc 4

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-6-2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên

Sao chưa có lòng tin? (20.6.2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-6-2021 – Chúa Nhật 11 Thường niên

Bông lúa trĩu hạt (13.6.2021– Chúa Nhật 11 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Xem thêm: Giờ Các Giáo Phận Trực Tiếp Thánh Lễ Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-1-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 TN

Tại sao anh em sợ? (30.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...
lời chúa

Lời Chúa ngày 29-1-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 TN

Bông lúa trĩu hạt (29.01.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 26-34 Một hôm, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-1-2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN

Đặt trên đế (28.01.2021 – Thứ Năm Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 21-25 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-1-2021 – Thứ Tư Tuần 3 TN

Hạt giống (27.01.2021 – Thứ Tư Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 1-20 Ðức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày