Mây thẻ: Mc 3: 7-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-1-2021 – Thứ Năm Tuần 2 TN

Chữa lành nhiều bệnh nhân (21.01.2021 – Thứ Năm Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 3, 7-12 Ðức Giêsu cùng với các môn đệ cửa Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Galilê, người ta...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày