Mây thẻ: Mc 3: 20-21

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-1-2021 – Thứ Bảy Tuần 2 TN

Người bị mất trí (23.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 3, 20-21 Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày