Mây thẻ: Mc 3: 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-1-2021 – Thứ Tư Tuần 2 TN

Anh giơ tay ra! (20.01.2021 – Thứ Tư Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày