Mây thẻ: Mc 16: 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-4-2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh

Mặt trời hé mọc (03.4.2021 – Thứ Bảy Tuần Thánh, Đêm Vọng Phục Sinh) Lời Chúa: Mc 16, 1-8 Hết ngày sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày