Mây thẻ: Mc 15: 33-39

Xin lễ cầu nguyện cho linh hồn thai nhi?

Lời Chúa ngày 2-11-2020 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2020 – Thứ Hai: Cầu cho các tín hữu đã qua đời) Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/11/2019 – Thứ Bảy, Cầu cho các tín hữu đã qua...

Sao Ngài bỏ rơi con? (2.11.2019 – Thứ Bảy - Cầu cho các tín hữu đã qua đời) Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày