Mây thẻ: Mc 14:12-16.22-26

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-6-2021 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Dâng lời chúc tụng tạ ơn (06.6.2021 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B) Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3 tháng 6 năm 2018

Lời Chúa: Mc 14, 12-16. 22-26 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày