Mây thẻ: Mc 14

lời chúa

Lời Chúa ngày 6-6-2021 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Dâng lời chúc tụng tạ ơn (06.6.2021 – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm B) Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày