Mây thẻ: Mc 12: 38-44

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-6-2021 – Thứ Bảy Tuần 9 Thuờng niên

Tất cả những gì bà có (05.6.2021 – Thứ Bảy Tuần 9 Thuờng niên) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-6-2020 – Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên

Tất cả những gì bà có (06.6.2020 – Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 11/11/2018

Bỏ vào tất cả (11.11.2018 – CN 32 TN, Năm B) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Một hôm Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày