Trang nhà mây thẻ Mc 12: 35-37

Mây thẻ: Mc 12: 35-37

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-6-2020 – Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên

Bên hữu Cha đây (05.6.2020 – Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 35-37 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy trong Đền thờ rằng: “Sao các kinh sư lại nói Đấng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày