Mây thẻ: Mc 12: 1-12

lời chúa

Lời Chúa ngày 1-6-2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên

Tảng đá góc (01.6.2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kỳ mục và kinh sư....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4 tháng 6 năm 2018

Tảng đá góc Lời Chúa: Mc 12, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kỳ mục và kinh sư. Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho;...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày