Mây thẻ: Mc 12

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-6-2021 – Thứ Bảy Tuần 9 Thuờng niên

Tất cả những gì bà có (05.6.2021 – Thứ Bảy Tuần 9 Thuờng niên) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-6-2021 – Thứ Sáu Tuần 9 Thường niên

Bên hữu Cha đây (04.6.2021 – Thứ Sáu Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 35-37 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-6-2021 – Thứ Năm Tuần 9 Thường niên

Hai điều răn (03.6.2021 – Thứ Năm Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-6-2021 – Thứ Tư Tuần 9 Thường niên

Thiên Chúa của kẻ sống (02.6.2021 – Thứ Tư Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có...
lời chúavideo

Lời Chúa ngày 1-6-2021 – Thứ Ba Tuần 9 Thường niên

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (01.6.2021 – Thứ Ba Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

Điều răn đứng đầu (12.3.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-6-2020 – Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên

Tất cả những gì bà có (06.6.2020 – Thứ Bảy Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 38-44 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng giảng dạy dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 4-6-2020 – Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên

Thiên Chúa của kẻ sống (03.6.2020 – Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 3-6-2020 – Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên

Thiên Chúa của kẻ sống (03.6.2020 – Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 18-27 Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-6-2020 – Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (02.6.2020 – Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 13-17 Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-6-2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên

Tảng đá góc (01.6.2020 – Thứ Hai Tuần 9 Thường Niên) Lời Chúa: Mc 12, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kỳ mục và kinh sư....
lời chúa

Lời Chúa ngày 20/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

Điều răn đứng đầu (20.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 3 MC) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, trong mọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày