Mây thẻ: Mc 11: 1-10

lời chúa

Lời Chúa ngày 28-3-2021 – Chúa Nhật Lễ Lá

Xin đừng theo ý con (28.3.2021 – Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B- Rước lá) Lời Chúa: Mc 11, 1-10 Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày