Mây thẻ: Mc 11

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2021 – Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên

Chúng tôi không biết (29.5.2021 – Thứ Bảy Tuần 8 Thường niên ) Lời Chúa: Mc 11, 27-33 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ lại vào Giêrusalem. Người đang đi trong Ðền Thờ, thì...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28-5-2021 – Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên

Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc (28.5.2021– Thứ Sáu Tuần 8 Thường niên) Lời Chúa: Mc 11, 11-26 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Giêrusalem và đi vào Ðền Thờ. Người rảo mắt, nhìn xem mọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Các nữ tu dòng Nữ Tỳ CGS Linh Mục trước giờ đi tình nguyện

430 tu sĩ Công giáo tình nguyện chăm sóc bệnh nhân...

430 tu sĩ Công giáo sẽ chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến. Các linh mục cũng đến cử...