Mây thẻ: Mc 10: 46-52

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-5-2021 – Thứ Năm Tuần 8 Thường niên

Xin cho tôi nhìn thấy (27.5.2021 – Thứ Năm Tuần 8 Thường niên) Lời Chúa: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Ðức Giêsu cùng với các môn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày