Mây thẻ: Mc 10: 32-45

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-5-2021 – Thứ Tư Tuần 8 Thường niên

Không được như vậy (26.5.2021 – Thứ Tư Tuần 8 Thường niên) Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30 tháng 5 năm 2018

Không được như vậy Lời Chúa: Mc 10, 32-45 Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày