Mây thẻ: Mc 1: 7-11

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-1-2021

TRỜI MỞ RA (10.01.2021 – Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu Phép Rửa) Lời Chúa: Marco 1, 7-11 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi...
lời chúa

Thứ Bảy trước lễ Chúa Hiển Linh 06.01.2018

Lời Chúa : Mc 1, 7-11 Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày