Mây thẻ: Mc : 1-6

lời chúa

Lời Chúa ngày 22/1/2020

Anh giơ tay ra! (22.01.2020 – Thứ Tư Tuần 2 TN) Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày