Trang nhà mây thẻ Mc 1: 40-45

Mây thẻ: Mc 1: 40-45

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-2-2021 – Chúa Nhật 6 TN – MỒNG BA TẾT

Muốn và có thể (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN - MỒNG BA TẾT) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Một hôm, có người bị phong hủi đến gặp Ðức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-1-2021 – Thứ Năm tuần 1 TN

Chạnh lòng thương (14.01.2021 – Thứ Năm Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/1/2020

Chạnh lòng thương (16.01.2020 – Thứ Năm Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay

Yêu kẻ thù (27.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

ĐHY Robert Sarah

ĐTC chấp nhận đơn từ nhiệm của ĐHY Robert Sarah

ĐTC CHẤP NHẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐHY ROBERT SARAH Vatican News (20.2.2021) – Đức Hồng Y người Guinea đã tròn 75 tuổi vào năm...