Mây thẻ: Mc 1: 40-45

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-2-2021 – Chúa Nhật 6 TN – MỒNG BA TẾT

Muốn và có thể (14.02.2021 – Chúa Nhật 6 TN - MỒNG BA TẾT) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Một hôm, có người bị phong hủi đến gặp Ðức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-1-2021 – Thứ Năm tuần 1 TN

Chạnh lòng thương (14.01.2021 – Thứ Năm Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/1/2020

Chạnh lòng thương (16.01.2020 – Thứ Năm Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 40-45 Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày