Mây thẻ: Mc 1: 21-28

lời chúavideo

Lời Chúa ngày 31-1-2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên

Hãy xuất khỏi người này (31.01.2021 – Chúa Nhật 4 Thường niên, Năm B) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Một hôm, Ðức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-1-2021 – Thứ Ba tuần 1 thường niên

Đấng Thánh của Thiên Chúa (12.01.2021 – Thứ Ba Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy....
lời chúa

Lời Chúa ngày 14/1/2020

Đấng Thánh của Thiên Chúa (14.01.2020 – Thứ Ba Tuần 1 TN) Lời Chúa: Mc 1, 21-28 Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy....

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày