Trang nhà mây thẻ Máu thánh lại hóa lỏng

Mây thẻ: Máu thánh lại hóa lỏng

Máu thánh Januarius ở nhà thờ chính tòa Napoli lại hóa lỏng

Máu thánh Januarius ở nhà thờ chính tòa Napoli lại hóa lỏng

Máu thánh Januarius lại hóa lỏng tại Napoli vào ngày lễ kính thánh nhân, ngày 19/9. Máu thánh nhân được tuyên bố đã hóa lỏng vào lúc 10:02 sáng. Đây là một phép lạ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Lễ cầu cho các linh hồn

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được...

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh Vatican News (23.10.2020) – Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các...