Trang nhà mây thẻ Mát-thêu không quên nguồn gốc của mình

Mây thẻ: Mát-thêu không quên nguồn gốc của mình

Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn

Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn

Phụng vụ hôm nay nói với chúng ta về ơn gọi của thánh Mát-thêu, người được Chúa chọn làm tông đồ. Và ba từ mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong bài giảng thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày