Trang nhà mây thẻ Mariette Jeanne Nguyễn Hữu Thị Lan

Mây thẻ: Mariette Jeanne Nguyễn Hữu Thị Lan

Ngày khai sinh Giáo phận Huế

Ngày khai sinh Giáo phận Huế

Ngày 28.8.1850, Đức Piô IX ban hành Sắc chỉ Postulat Apostolici, Đức Hồng Y A. Picchiani thừa lệnh ký tên, đóng dấu ấn Ngư phủ, chấp thuận thành lập giáo phận mới có danh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày