Trang nhà mây thẻ Mariano Mullerat Soldevila

Mây thẻ: Mariano Mullerat Soldevila

Chân phước tử đạo Mariano Mullerat Soldevila, vị bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân đến phút cuối đời

Chân phước tử đạo Mariano Mullerat Soldevila, vị bác sĩ chữa trị cho bệnh...

Bác sĩ Mariano Mullerat Soldevila là một bác sĩ có lòng bác ái, thương yêu giúp đỡ người nghèo. Với đức tin mạnh mẽ, bác sĩ bênh vực Giáo hội trong thời chiến tranh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày