Trang nhà mây thẻ Marco 1

Mây thẻ: Marco 1

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-1-2021

TRỜI MỞ RA (10.01.2021 – Chúa Nhật - Chúa Giêsu chịu Phép Rửa) Lời Chúa: Marco 1, 7-11 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi...

Tin/ bài mới đăng

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm...

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Các giám mục của Hiroshima và Nagasaki đã chào mừng...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-1-2021 – Thứ Hai – Thánh Phaolô tông...

Con phải làm gì? (25.01.2021 – Thứ Hai - Thánh Phaolô tông đồ trở lại) Lời Chúa: Cv 22, 3-16 Thưa anh em, tôi là người...