Trang nhà mây thẻ Lý tưởng của mọi Kitô hữu

Mây thẻ: lý tưởng của mọi Kitô hữu

lễ các Thánh Nam Nữ

Bài giảng lễ các Thánh Nam Nữ | Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Hằng năm Hội Thánh dành ngày 1 tháng 11 để mừng kính tất cả các thánh nam nữ. Mừng lễ Các Thánh năm nay 2018, có một điều đặc biệt là cũng trong năm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày