Mây thẻ: Lúa với cỏ lùng

Lúa với cỏ lùng – Thái Nguyên

Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau, Ngài nhẫn nại với tội nhân, kiên tâm chờ đợi trở về Lua Voi Co Lung -...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày