Mây thẻ: Lũ trẻ ngồi ngoài chợ

lời chúa

Lời Chúa ngày 13/12/2019 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Vọng

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (13.12.2019 – Thứ Sáu Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 11, 16-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống...
Suy Niệm Lời Chúa

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (19.9.2018 – Thứ Tư 24 TN Năm chẵn)

Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ...
lời chúa

Lũ trẻ ngồi ngoài chợ (20.9.2017 – Thứ tư Tuần 24 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 7, 31-35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dâ chúng rằng: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày