Mây thẻ: Lời Chúa ngày 9 tháng 8 năm 2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9 tháng 8 năm 2018

Anh là tảng đá (9-8-2018 – Thứ Năm Tuần 18 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 16, 13-23 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày