Mây thẻ: Lời Chúa ngày 7 tháng 8 năm 2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7 tháng 8 năm 2018

Xin cứu con (7-8-2018 – Thứ Ba Tuần 18 Thường niên B) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày