Mây thẻ: Lời Chúa ngày 7-8-2020

lời chúa

Lời Chúa ngày 7-8-2020 – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên

Từ bỏ chính mình (07.8.2020 – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày