Mây thẻ: Lời Chúa ngày 6 tháng 8 năm 2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6 tháng 8 năm 2018

Hãy nghe Người (6-8-2018 - Lễ Chúa hiển dung) Lời Chúa: Mc 9, 2-10 Khi ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày