Mây thẻ: Lời Chúa ngày 6/11/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 6/11/2018

Xin kiếu (06.11.2018 – Thứ Ba Tuần 31 TN) Lời Chúa: Lc 14, 15-24 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn với Ðức Giêsu nói với Người: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày