Mây thẻ: Lời Chúa ngày 4-8-2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-8-2021

Lòng tin của bà lớn thật (04-8-2021 – Thứ Tư: Thánh Gioan Vianney, linh mục) Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì này có một người đàn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày