Mây thẻ: Lời Chúa ngày 30/8/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 30/8/2018

Hãy sẵn sàng (30-8-2018 – Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên B) Lời Chúa: Mt 24, 42-51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày