Mây thẻ: Lời Chúa ngày 26/9/2018

Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 26/9/2018

Đừng mang gì (26.9.2018 – Thứ Tư 25 TN Năm chẵn) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày