Mây thẻ: Lời Chúa ngày 23-5-2021

lời chúa

Lời Chúa ngày 23-5-2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Hãy nhận lấy Thánh Thần (23.5.2021 – Chúa Nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày