Trang nhà mây thẻ Lời Chúa ngày 22-4-2020

Mây thẻ: Lời Chúa ngày 22-4-2020

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-4-2020 – Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh

Thiên Chúa yêu thế gian (22.4.2020 – Thứ Tư Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 16-21 Trực tiếp Thánh lễ ngày 22-4-2020 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu...

Tin/ bài mới đăng

lời chúa

Lời Chúa ngày 5-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Sinh hoa lợi (05.3.2021 – Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và...

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 27-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay

Yêu kẻ thù (27.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng:...